Nieuwsbrief 06 2020 (20 maart 2021)

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Wolwever Gemeente Zwolle.

  • Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken.

  • Berichten voor de nieuwsbrief kunnen naar info@dgzwolle.doopsgezind.nl.


volgende dienst(en)
Iona Viering
21 maart, 10:00 uur
Voorganger: Voorbereidingsgroep (Annie Hasker, Karin Janze en Aart Hoogcarspel)
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Jelma Wiegersma
Als je thuis aan deze viering meedoet, zet dan van te voren 3 kaarsjes/waxientjes klaar. En houd de orde van dienst bij de hand, dan kun je de teksten meespreken.
Je kunt ook gebedsintenties opgeven voor de voorbeden via info@dgzwolle.doopsgezind.nl 

De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

Collecte voor de kosten van de viering (NL86INGB0000446894  tnv 
Doopsgezinde gemeente Zwolle, onder vermelding van datum viering)
Orde van dienst: Lees meer

Wolweverviering
28 maart, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Johannes van der Meer
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Jan Willem Altelaar
De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

Collecte Artsen zonder Grenzen

afgelopen dienst(en)
Wolweverviering
14 maart, 10:00 uur
Voorganger: ds. Fride Bonda
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Jan Willem Altelaar
De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

1e collecte: Voor vluchtelingen op Lesbos, via het Christian Peacemaker Teams.
Bijdragen voor de collecten kunt u overmaken naar: NL56 TRIO 0254 7228 73 t.n.v. Remonstrantse Broederschap, Gemeente Zwolle / Diaconale Commissie, of naar: NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, voor beide rekeningen met vermelding van het betreffende collectedoel.
2e collecte: kosten kerkdienst (streaming, bloemen, muziek etc)
(NL93INGB0000922950 tnv Remonstrantse Gemeente Zwolle)

Voor de kinderen wordt er een filmpje, over het klimaatalarm, gemaakt, maar pas zondagmiddag.
Daarna wordt het op het youtube kanaal van de wolweverkerk gezet.
Benieuwd?  Kijken dan (kan ook maandag).Orde van dienst: Lees meer

uitgelicht
Oproep en mededeling van de kerkenraad
De situatie wat betreft Covid 19 lijkt nog niet te verbeteren, behalve bij de gevaccineerde ouderen.
De kerkenraad roept daarom op om vol te houden, hoewel voor velen dat steeds moeilijker wordt. Laten we de hoop op verbetering levend houden.
En de komende tijd oog voor elkaar blijven houden, door een telefoontje, kaartje, misschien een bloemetje of nog iets anders.
Wat betreft de vieringen: zoals het er nu naar uitziet worden ook de viering op Witte Donderdag 1 april en Pasen 4 april verzorgd via streaming.

nieuws
Hoe gastvrij zijn wij?
Op de website van de Remonstranten reageert Peter Nissen op de brief over polarisatie. Hij schrijft vanuit zijn eigen geschiedenis en vanuit zijn waarnemingen bij gastpreekbeurten in diverse kerken. Zijn artikel is te lezen via de volgende link:
https://www.remonstranten.nl/blog/inspiratie/hoe-gastvrij-zijn-wij/

Menno Moment 5 | Nina Schroeder  Menno Moment 5 | Nina Schroeder
17 maart
Vijfde 40-dagenvideo door seminariumdocenten: In gesprek met de geschiedenis. Nina Schroeder: 'Tijdens mijn Menno Moment zal ik reflecteren over mijn ervaringen met huidige (Canadese en Nederlandse) oecumenische en doopsgezinde ideeën en activiteiten rond de 40-dagentijd. Deze ideeën zal ik ‘in gesprek brengen’ met thema’s uit kerkgeschiedenis, vragen over de doopsgezinde identiteit, en voorbeelden uit de visuele en materiële cultuur.'  Lees meer >>
 

Indien er vragen zijn met betrekking tot de nieuwsbrief kunnen deze per mail gesteld worden:

Doopsgezinde Gemeente Zwolle: info@dgzwolle.doopsgezind.nl Remonstrantse Gemeente Zwolle: remonstrantenzwolle@gmail.com

  agenda
25 maart 19:​30 uur
DHK lezing: doopsgezind erfgoed
Waar: zoom
De eerstvolgende online DHK-lezing is op 25 maart en wordt gegeven door de curator van Museum Catharijneconvent Anique de Kruijf. Het onderwerp is doopsgezinde rijksmonumenten, kerken en cultureel erfgoed. Bij opgave ontvangt u een link naar Zoom. Lees meer >>

26 maart 10:​00 uur
Bronnen van inspiratie
Ook deze bijeenkomst is via Zoom. Er is aandacht voor wijsheidsliteratuur uit de bijbel, deze keer een tekst uit Jezus Sirach: Ik ben de moeder van de schone liefde. Wie wil meedoen, kan zich melden bij ds. Fride Bonda (fridebonda@gmail.com).

links
Verhuur kerkgebouw 

Aanmelden nieuwsbrief 

Laatste Doopsgezind NU 

Laatste Doopsgezind NL 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Zwolle, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde Gemeente Zwolle
 
 

Bekijken in PDF-formaat