Nieuwsbrief 04 2020 (20 februari 2021)

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Wolwever Gemeente Zwolle.

  • Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken.

  • Berichten voor de nieuwsbrief kunnen naar info@dgzwolle.doopsgezind.nl.


volgende dienst(en)
geen dienst
21 februari, 10:00 uur
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

Wolweverviering
28 februari, 10:00 uur
Voorganger: ds. Fride Bonda
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Johannes Dijkstra
De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

Collecte voor Steunfonds pupillen Diet Koster

geen dienst
7 maart, 10:00 uur
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

afgelopen dienst(en)
Wolweverviering
14 februari, 10:00 uur
Voorganger: Ds. J. Goud
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Alleen de uitvoerenden zijn in de kerk aanwezig op zondagmorgen.
De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
Via deze link kan de viering ook later bekeken worden.

Voor de kinderen komt er op hetzelfde youtube kanaal weer een filmpje!
Spannend......kijken hoor!

Collectes:
1e collecte voor Nemato (NL56 TRIO0254722873 tnv Remonstrantse Gemeente Zwolle, diaconale commissie );  
2e collecte voor kosten van de viering: bloemen, muziek, streaming  etc (NL93INGB0000922950 tnv Remonstrantse Gemeente Zwolle)

Orde van dienst: Lees meer

uitgelicht
40 Dagen Kalender
De Friese Doopsgezinde Societeit (FDS) en de Groningse Doopsgezinde Societeit (GDS) maken jaarlijks samen een 40 dagenkalender voor de tijd tussen Aswoensdag en Pasen (lijdenstijd).
Het is de bedoeling dat de Ring Zwolle van Doopsgezinde Gemeenten volgend jaar ook vanuit iedere gemeente haar bijdrage hier aan levert. 
Bestanden kunnen niet eenvoudig gekoppeld worden aan de Nieuwsbrief.
Daarom is de 40 dagenkalender opgenomen onder het kopje gemeenteblad op de website www.dgzwolle.doopsgezind.nl 

nieuws
Preek ds. Goud van 14 februari
Wie de geschreven preek van ds. Goud van 14 februari graag wil ontvangen kan een e-mail sturen naar Riekje Veurink, riekjev@dds.nl
Zij stuurt het digitale bestand dan toe.

Oproep Jaarverslagen
Bij de ledenvergadering van de Wolwever Gemeente worden ook steeds de jaarverslagen van de verschillende aandachtsgebieden geagendeerd. Aan de vertegenwoordigers van een groep/activiteit wordt gevraagd het jaarverslag over 2020 voor 6 maart a.s. te mailen aan secr.dgzwolle@gmail.com.
Dieneke Dijksma- Hoogcarspel
Secretaris Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Stop Wapenhandel
Op 22 januari trad het VN-kernwapenverbod in werking. De kernwapenstaten trekken zich er echter niets van aan. Op vliegbasis Volkel in Brabant liggen 20 Amerikaanse B-61 kernbommen.

WAPENINDUSTRIE EN KERNWAPENS IN NEDERLAND
Nederland is de 10e grote wapenexporteur van de wereld en is ook een schakel in de NAVO-kernwapenstrategie. Stop Wapenhandel heeft het in kaart gebracht. Welke Nederlandse bedrijven maken wapens of wapen-onderdelen? Welke onderzoeksinstituten spelen een rol? Welke militaire installaties zijn betrokken bij de kernbewapening? En hoe kan je zelf onderzoek doen? In deze brochure geven we een overzicht:
https://stopwapenhandel.us15.list-manage.com/track/click?u=da68ac2d1769c731dfb319be1&id=ac555b237f&e=221f849194

Wie zich verder wil informeren kan terecht op http://stopwapenhandel.org/

t Lam ontmoet, activiteiten in DG Kerk Blokzijl
Vanaf oktober hebben we alle activiteiten moeten annuleren of doorschuiven.
Omdat we hopen dat u allemaal gezond bent en dat u net als wij reikhalzend uitkijken naar wanneer het weer kan, mail ik u ons programma voor de tweede helft van het seizoen.
Het gaat om een interview met Clairy Polak op vrijdag 12 maart, een concert van Barbara Lok op vrijdag 4 juni waarin ze een tribute brengt aan Michel Legrand en een kindervoorstelling op zondag 4 juli.
Duimen dat deze data doorgaan!   Lees meer >>
 

Menno Moment 1 | Fernando Enns Menno Moment 1 | Fernando Enns
Eerste 40-dagenvideo van seminariumdocenten. In het vak The Spirituality of Nonviolence (de spiritualiteit van geweldloosheid) is de leidende vraag: Hoe vinden christenen de kracht om zich op politiek niveau tegen onrecht te keren terwijl ze vechten zonder geweld? Wat is de bron van hun kracht? Lees meer >>
 

Indien er vragen zijn met betrekking tot de nieuwsbrief kunnen deze per mail gesteld worden:

Doopsgezinde Gemeente Zwolle: info@dgzwolle.doopsgezind.nl Remonstrantse Gemeente Zwolle: remonstrantenzwolle@gmail.com

  agenda
21 februari 10:​00 uur
ADS internetviering vanuit de DG Haren
Waar: YouTube kanaal Doopsgezind Nederland
Op de eerste zondag van de 40-dagentijd, 21 februari, is er weer een ADS internetviering. Voorganger is ds. Klaas van der Werf. Lees meer >>

19 maart 10:​00 uur
Bronnen van inspiratie
Een leuke ontmoeting via Zoom. We bestuderen wijsheidsliteratuur uit de bijbel, die aanhaakt bij de schepping. Wie wil meedoen, kan zich melden bij ds. Fride Bonda (fridebonda@gmail.com).

links
Verhuur kerkgebouw 

Aanmelden nieuwsbrief 

Laatste Doopsgezind NU 

Laatste Doopsgezind NL 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Zwolle, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde Gemeente Zwolle
 
 

Bekijken in PDF-formaat