Nieuwsbrief Doopsgezinde Gemeente Drachten - Ureterp
10 oktober 2020 - nr 19 
 

Let op 1
Vanwege corona is het aantal bezoekers van alle activiteiten beperkt.
Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht!
Opgave voor alle activiteiten is vereist!
Voor vieringen geldt: 
.. vrijdag 20.00 tot zaterdag 12.00 per e-mail 
.. zaterdag van 10.00 tot 12.00 telefonisch 0512524876
secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

Let op 2
Onze oude e-mailadressen van Open Venster zijn omgezet naar communicatie@doopsgezindendrachtenureterp.nl 
... tot onze spijt genereren de machines een foutmelding op de oude adressen!


volgende dienst(en)
Viering
11 oktober, 10:00 uur
Voorganger: br. Minze Postma
Waar: fermanje
Organist: Pieter de Jong
De collecte is vandaag voorgesteld door de Doopsgezinde Zending, t.w. het 'steunfonds migrantenkerken'. Aanvankelijk stond ze gepland voor Pinkster, maar daar kwam corona tussen. Het is precies corona die de urgentie van dit fonds ook onderstreept ... van harte aanbevolen door de Commissie Werken aan de Wereld!
Orde van dienst: Lees meer

Viering
18 oktober, 10:00 uur
Voorganger: ds. Coot WinklerPrins
Waar: fermanje
Organist: Wiebe Dijkstra
4Handen stelt de collecte voor t.b.v. een MCC transport en inhoud van meer dan 250 comforters en 900 tasjes naar de vluchtelingenkampen in Jordanië. De tasjes worden centraal gevuld met hygiëne of schoolspullen. De kosten zijn €7,- per tasje. In Nederland zijn er al 200 tasjes gevuld met naaispullen, dit kostte €25,- per tasje. 

Viering
25 oktober, 19:00 uur
Voorganger: ds. Roelof Akse
Waar: fermanje
Organist: Rein Albert Ferwerda
Collecte: Christian Peacemakers Team
avondviering en einde zomertijd

afgelopen dienst(en)
Viering
4 oktober, 10:00 uur
Voorganger: zr. Jolanda Molenaar
Waar: fermanje
Organist: Pieter de Jong
Collecte: CPT jaaractie
Orde van dienst: Lees meer

Viering / afsluiting Vredesweek
27 september, 09:45 uur
Voorganger: ds. Piet Brongers
Waar: NB fermanje en grote kerk !!
Collecte: voedselbank
Orde van dienst: Lees meer

nieuws
Vieringen op zondagmorgen
Vieringen op zondagmorgen
Woensdag 7 oktober;
De aanscherping van de regels vanwege corona heeft voor onze eigen vieringen op zondagmorgen geen gevolgen. Voor wie niet naar de vieringen kan of durft komen zijn er alternatieven ...   Lees meer >>
 

Wel en Wee
Vrijdag 9 oktober;
Liesje Wassenaar moet vanaf 9 oktober 10 dagen in quarantaine, omdat een hulp van de thuiszorg, die ook bij haar kwam, corona heeft. Een extra telefoontje helpt haar de tijd door te komen.
Ida van der Ploeg giet hiel goed. Se sliept al wer in wike boppe.

doopsgezind WereldWerk II doopsgezind WereldWerk II
Vrijdag 9 oktober;
Naar aanleiding van onze gedeelde bijdrage aan een Iraanse Corona respons komt een aanbod voor een nadere blik achter de schermen ... Lees meer >>
 

bezinningsgroep Vrede bezinningsgroep Vrede
Dinsdag 6 oktober;
Leden van doopsgezind Rottevalle, Surhuisterveen en Drachten laten zich aanspreken door 'de latere' Tolstoj, over liefde ... Lees meer >>
 

Drukte
Dinsdag 6 oktober;
Vandaag ons web nog eens goed bijgewerkt, o.a. naar aanleiding van wéér een aanvraag voor een wachtwoord.
43 leden/belangstellenden hebben nu toegang tot ons web, en ongeveer evenveel leden/belangstellenden/vrienden staan op één of andere lijst als actief in organisatie en beheer.

Groenende Gemeente Groenende Gemeente
Dinsdag 6 oktober;
let op !!! inmiddels afgelast !!!
Roelof Akse vraagt of het iets is om mee te doen aan de natuurwerkdag op zaterdag 7 november van 10 tot 3 uur (www.natuurwerkdag.nl). ... Lees meer >>
 

doopsgezind WereldWerk I doopsgezind WereldWerk I
Zondag 4 oktober;
Doopsgezind Wereldwerk verdubbelt één van onze Corona gerelateerde collecte-items ... Lees meer >>
 

opbrengst Markt-2-daagse
Zaterdag 3 oktober
;
Freek meldt totaalopbrengst van deze 2-daagse €632,20 (boeken, jam en zuur) en voor de Grannies2Grannies €427,- (o.a. voor 92 mondkapjes) … 


 Lees meer >>
 

Groenende Gemeente Groenende Gemeente
Vrijdag 2 oktober;   allerhande van de landelijke Groene Kerk, o.a. 'Online GroeneKerkenavond'. Info bij www.groenekerken.nl of eventueel bij de redactie. 

MCC comforters en tasjes MCC comforters en tasjes
Maandag 28 september;
Froukje Bosch schrijft dat verschillende zusters samen 3 comforters en 122 tasjes hebben gemaakt voor de MCC actie ... Lees meer >>
 

Vredesviering Vredesviering
Zondag 27 september;
ds. Piet Brongers gaat voor in de Doopsgezinde Vermaning en vervolgens in de Grote Kerk, omdat vanwege corona niet alle mensen in één ruimte zouden passen. Spontaan draagt iemand tussen de twee vieringen de kaars van de Zuiderbuurt naar de Zuidkade.

Wereldwinkel Oudeweg 4 Wereldwinkel Oudeweg 4
Zaterdag 26 september;
Ingekomen bericht van de Drachtster WereldWinkel 
- nu 50 jaar -
... 

Lees meer >>
 


  contact
Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
Zuiderbuurt 26 | 9203 ZP Drachten
Stuur ons een E-mail

agenda
11 oktober 12:​00 uur
Uiterste inleverdatum kopij Open Venster
verschijningsdatum 25 Oktober

12 oktober 08:​00 uur
Dag van dekolonisatie
Op 12 oktober zal de eerste editie van Indigenous Liberation Day plaatsvinden, de dag dat Columbus arriveerde. Lees meer >>

12 oktober 09:​30 uur
kerkenraadsvergadering
Waar: bovenzaal

13 oktober 19:​44 uur
CoCo
Waar: inloop

15 oktober 19:​30 uur
Scrooge overleg
Waar: fermanje

16 oktober 08:​00 uur
vakantie Roelof Akse

21 oktober 13:​30 uur
quiltgroep Doopsgezinde Vrouwen
Waar: bovenzaal

22 oktober 08:​00 uur
jubileum orgel Grote Kerk
Onze vrienden aan de Zuidkade vieren vandaag 200 jaar orgelbespeling ..

24 oktober 17:​00 uur
MidMenno
Waar: fermanje

26 oktober 10:​00 uur
overleg taakvelden commissies
Waar: bovenzaal

29 oktober 19:​15 uur
VredesWake Zuiderbuurt
Waar: Mennoplein
eens per maand stilstaan om Gerechtigheid en Vrede

29 oktober 20:​00 uur
Leerhuis Johannes van der Meer
Waar: fermanje

links
Folder 

Links 

Laatste Doopsgezind NU 

Laatste Doopsgezind NL 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2020   Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
 

Bekijken in PDF-formaat