bolswardensneek > doopsgezind wat is dat?

Doopsgezind ... wat is dat

De Doopsgezinden zijn een open christelijke geloofsgemeenschap zonder hiėrarchische structuren. Zusters en broeders zijn allen gelijkwaardig aan elkaar. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden en zijn verenigd in de Mennonite World Conference

Je kunt lid worden van een doopsgezinde gemeente. Als je nog niet gedoopt bent dan heb je eerst gesprekken met de predikant. Vervolgens schrijf je een belijdenis. Hierin verwoordt je wat het geloof voor jouw betekent. Op grond van deze belijdenis wordt je gedoopt en treedt je toe tot de gemeente.

Door de belijdenis en doop verbind je je aan God. Je kiest voor een gezamenlijke weg in de gemeente. De Bergrede van Mattheus 5 t/m 7 staat voor velen centraal. Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden alsook het geweldloos leven.

Omkijken naar elkaar, delen in leed en vreugde, ook buiten de gemeente, is erg belangrijk voor Doopsgezinden.

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Bolsward   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Sneek
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl