> voorgangers

Adressen

Jongerenwerker/opbouwwerker
Deze functie is vacant.

Voorganger
br. C. Nijkamp
Sudergoweg 34
8651 CN IJlst
tel: 0515-532770
email: corpietie@gmail.com

Seniorenpastor
br. Th. de Jong
Hotze Brouwerstrjitte 3
8506 BK Haskerhorne
tel: 06-22216846
email: theodejong@gmail.com

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Bolsward   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Sneek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl