> bolsward > activiteiten

Activiteiten

Er worden verschillende wekelijkse en maandelijkse activiteiten georganiseerd door de Doopsgezinde gemeente Bolsward.

Koffieochtend
Elke donderdagmorgen wordt om 10.00 uur een koffieochtend georganiseerd bij de Doopsgezinde kerk. Een wisselende gezelschap van mensen komt hier bij elkaar om elkaar te ontmoeten of gewoon om een kop koffie te drinken.

Gespreksgroep
Deze groep komt maandelijks één keer bij elkaar om samen wat te ondernemen of een thema met elkaar te bespreken. De groep wordt hierin deels begeleid door de werkers.

Stiltemoment
Een keer per maand wordt de koffieochtend gecombineerd met een moment van Stilte en Bezinning onder leiding van da. Tineke Weidema. Tijdens dit moment wordt kort stilgestaan bij zaken die in de drukte van alledag vaak vergeten worden.

Handwerken
Samen met de Doopsgezinde gemeente Sneek is een handwerkgroep opgezet. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een project, waarbij ook als vanzelf gesprekken ontstaan over alledaagse, maar ook persoonlijke dingen.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Bolsward   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Sneek
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl