> nieuws

Nieuws

 
28 juni 2018

Wereldburger uit Grou

In Museum Hert fan Frysl‚n in Grou(w) is t/m 30 november een tentoonstelling te zien over ds.†Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) en diens†internationale interesses. Hij was†ťťn van vier zonen van de familie Halbertsma, die al†vůůr 1800 in Grou woonde. Geopend van woensdag t/m zondag, 13.30-17.00 uur.

Joost studeerde theologie aan het doopsgezind†seminarie in Amsterdam en werd daarna†predikant in Bolsward (1814-1821) en later in†Deventer. Samen met zijn broers Tsjalling en†Eeltsje heeft Joost zich ingezet voor de Friese taal. Daardoor zijn deze broers†binnen Friesland, en zeker binnen Grou,†beroemd.

Joost hield zich naast de Friese taal - hij was onder†andere de schrijver van het eerste Fries†woordenboek - ook bezig met het bestuderen van†culturen. Hij vergeleek buitenlandse†culturen met de Friese cultuur en toonde onderlinge†verbanden aan. Daarbij was religie een belangrijk†thema. Zo beschreef hij overeenkomsten tussen†het boeddhisme en het christendom - soms tot†afgrijzen van zijn geloofsgenoten.

Ook schonk Joost Halbertsma†een buste van Menno Simons aan de provincie†Friesland voor in het Kabinet der Oudheden. Hij koppeldede Friese oorsprong van Menno Simons aan de†geest van vrijheid die de doopsgezinden volgens†hem kenmerkte. Zo werd hij de grondlegger van†het hedendaags Fries Museum en Tresoar.

Een†selectie van zijn items, onder andere deze buste†en boekwerken met daarin zijn†aantekeningen, zijn nu te zien in Museum Hert fan†Frysl‚n in de expositie†'Wereldburger uit Grou'.†De bezoeker maakt kennis met Joost Halbertsma's brede interesses en ontdekt†hoezeer de Friese cultuur volgens hem met†andere culturen verbonden is. De†objecten, teksten en geluidsfragmenten zijn deels te zien dankzij†bruiklenen†uit het Fries Museum en Tresoar.†Bijzondere aandacht verdienen ook de portretten†van Joost en zijn vrouw Johanna, geschilderd door†Willem Bartel van der Kooi.†

De expositie omvat ook een kinderproject. In het†museum en in het dorp kunnen kinderen op zoek†naar kastjes en kistjes waarin materialen voor†opdrachten zitten. Het project is geschikt voor kinderen†van circa 8 tot 12 jaar, mits†onder begeleiding.

Informatie:www.museumhertfanfryslan.nl.


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Bolsward   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Sneek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl